Predstavovať na našej stránke zbrane Grand Power a ich technické parametre by bolo asi zbytočné. Nechceme nahrádzať v našej ponuke originálne stránky firmy, ktoré sú na vysokej úrovni. Všetky podrobné informácie o technických parametroch zbraní nájdete tu: technické parametre

       Využijeme silu internetu, ktorý poskytuje dostatočné informácie, ale za ktorým sa často stráca  ľudská stránka a informácie sa stávajú často anonymné. Aby sme tento fakt zmenili dovoľte mi, aby som v súvislosti s GRAND POWERom napísal zopár riadkov.

Ing.Jaroslav Kuracina s majstrami sveta  Adamom  Tycom  a Martinom  Kameníčkom

       Naša spoločnosť Brokovnice s.r.o. je hrdá, že môžeme predávať slovenské zbrane od konštruktéra Ing. Jaroslava Kuracinu. Zbrane, ktoré sú viac oceňované v zahraničí ako na Slovensku. Na tento fakt sme si už zvykli a je  charakteristický pre slovenskú spoločnosť. Žiaľ Bohu.

 
       Preto aspoň týmto malým príspevkom splácame dlh slovenskej spoločnosti voči Ing. Jaroslavovi Kuracinovi a jeho firme a malou reflexiou dávame najavo svoj názor.

       Osobne sa teším, že Ing. Jaroslav Kuracina vsadil na kvalitu a svoje kapacity  a nepodľahol nikdy politickému nátlaku a tzv. politickým kamarátstvam. Je to potvrdenie, že aj v dnešnej dobe jasné zásady a zdravá tvrdohlavosť majú šancu na presadenie.


       Teším sa, že osobne mám spoločné s Jarkom Kuracinom krstné meno slovanského pôvodu, že obidvaja vážime okolo 100 kg, že sme obidvaja dostatočne a zdravo tvrdohlaví, že zastávame podobný názor, že zbrane sú hračky pre dospelých mužov a že obidvaja sa snažíme kráčať vlastnou cestou, kde podmienkou k úspechu je tvrdá práca, čestné a korektné jednanie a iné podobné vlastnosti, ktoré sú v našej spoločnosti stále zriedkavejšie.

       Vzhľadom k skutočnosti, že štát ignoruje skutočnosť, že sa na Slovensku vyrábajú kvalitné zbrane, rozhodli sme sa napomôcť predaju zbraní Grand Power akciovými cenami:

 
 
 
 
 
Oznam

Vážení zákazníci!

Dovoľujeme si oznámiť, že v dňoch od 16.08. do 20.08. bude predajňa zavretá s dôvodu čerpania dovolenky

20.04. NSI náboje - 2021

13.09. NSI náboje - jeseň 2020

22.08. Pridané 2 nové zbrane

15.08. Pridaných 5 nových zbraní

02.08. Pridaných 6 nových zbraní

25.05. Predpokladaný odber streliva bude v piatok 29.05. Každého zákazníka budeme vopred informovať telefonicky.

11.05. Aktualita o akcii na brokové kozlice

29.04. Aktualita o nábojoch a COVID-19

12.03. Pridaných 11 nových zbraní

14.02. Priadných 11 nových zbraní

19.01. Ponuka brokového streliva Nobel Sport Italia pre rok 2020


Brokovnice s.r.o

M. R. Štefánika 62
91101 Trenčín
Slovensko

+421 911 222 944
brokovnice@centrum.sk

fb.com/brokovnice.sk

Spriateľené stránky
Zálesáctvo

Kontaktné údaje
+421 911 222 944
brokovnice@centrum.sk
M. R. Štefánika 62
91101 Trenčín, Slovensko
fb.com/brokovnice.sk